ทำความเข้าใจ SprintEasy & CellEye

Last updated: 11 เม.ย 2561  |  2993 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำความเข้าใจ SprintEasy & CellEye

SprintEasy “สปริ้นท์อีซี่”

ในอดีตจนถึงปัจจุบันฯ การผลิตลูกแม่พิมพ์โดยใช้เข็มเจาะฯ ในแต่ละเล่ม ประสบการณ์ของช่าง มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการเจาะลูกแม่พิมพ์ตั้งแต่ลูกแรก และลูกแม่พิมพ์ต่อๆไป เข็มเจาะฯ จะมีมุมที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น เข็มเจาะฯ มุมองศา 120 จะมีมุมกว้างขึ้นเรื่อยๆเป็น 120.1 > 120.2 > 120.3 เนื่องจากเป็นเรื่องปกติของการเปลื่ยนแปลงทางกายภาพ ฉะนั้นช่างเจาะแม่พิมพ์ที่มีประสบการณ์จะทำการเพิ่มขนาดของบ่อเซลล์เพื่อชดเชยกับการเปลื่ยนแปลงของเข็มเจาะแม่พิมพ์ให้มีปริมาณหมึกพิมพ์ใกล้เคียงมากที่สุดกับลูกแม่พิมพ์แรกๆ

โดยการประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องตรวจวัดสปริ้นท์อีซี่นี้ ทำให้การตรวจวัดสภาพการใช้งานของเข็มเจาะแม่พิมพ์ในแต่ละช่วงเวลาการทำงาน และทำการบันทึกข้อมูลลงไปยังหน่วยความจำ (Touch Memory) โดยเฉพาะของหัวเจาะแม่พิมพ์เป็นระยะๆ (โดยผู้ผลิตแนะนำทุกๆ 40 ชั่วโมงการใช้งาน) โดยการใช้งานของเครื่องตรวจวัดสปริ้นท์อีซี่ ร่วมกับระบบการตรวจวัดค่าปริมาตรหมึกของเซลล์อาย (CellEye) ทำให้สามารถผลิตลูกแม่พิมพ์ซ้ำๆได้โดยมีความแม่นยำสูงสุด แม้กระทั่งเข็มเจาะแม่พิมพ์ จะผ่านการใช้งานจนมีมุมกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตาม

ข้อดีอีกหนึ่งประการของเครื่องตรวจวัดสปริ้นท์อีซี่ คือการที่สามารถติดตั้ง Sliding Shoe “สไลดิ้ง ชู” ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพแม่นยำเพิ่มมากขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเดิมๆ ด้วยการทาหมึกดำ โดยตั้งหน้า สไลดิ้ง ชู ให้สัมผัสกับหน้าผิวทองแดง โดยสามารถลดเวลา และขั้นตอนการทำงานอีกต่อไป


CellEye “เซลล์อาย”

เซลล์อาย คือระบบการตรวจวัดค่าปริมาตรหมึกของบ่อเซลล์ที่ถูกเจาะเป็นระบบ 3 มิติ (ความกว้าง ความยาว และความลึกของบ่อเซลล์) วิธีนี้ช่วยให้การผลิตซ้ำงานเดิมๆ ในอนาคตมีคุณภาพของงานพิมพ์ที่เหมือนเดิม เนื่องจากการเจาะจะอ้างอิงจากปริมาตรหมึกบ่อเซลล์เป็น 3 มิติ จากปรกติซึ่งใช้การวัดเซลล์เป็น 2 มิติ (ความกว้าง ความยาวของบ่อเซลล์เท่านั้น) โดยที่เซลล์อายจะนำค่าการเปลี่ยนแปลงของเข็มเจาะแม่พิมพ์ มาคำนวณเพื่อหาค่าปริมาตรหมึกพิมพ์ในการเจาะที่ถูกต้อง ลงบนลูกแม่พิมพ์ทองแดง

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีความสนใจในระบบ SprintEasy และ CellEye ท่านสามารถติดต่อเรา DigiFlex ได้ที่โทร 02-295-5052 หรืออีเมล์ sales@digiflex.co.th

ขอบคุณครับ

Powered by MakeWebEasy.com